Vodovod

Kakovost pitne vode na območju občin Črnomelj in Semič v letu 2021

V letu 2021 je Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj oskrbovalo uporabnike pitne vode iz vodnih virov Dobličica, Bajer pri Rožnemu dolu in iz vrtin na Blatniku, Brezovici in Damlju. Na vseh vodovodnih sistemih je vzpostavljen HACCP sistem za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, v okviru katerega je tudi v preteklemu letu izvajal interni nadzor nad kakovostjo pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta.

Preberi več
Priporočila po daljši prekinitvi uporabe pitne vode
Priporočila po daljši prekinitvi uporabe pitne vode

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Preberi več
Kakovost pitne vode na območju občin Črnomelj in Semič v letu 2020

V letu 2020 je Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj oskrbovalo uporabnike pitne vode iz vodnih virov Dobličica, Bajer pri Rožnemu dolu in iz vrtin na Blatniku, Brezovici in Damlju. Na vseh vodovodnih sistemih je vzpostavljen HACCP sistem za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, v okviru katerega je tudi v preteklemu letu izvajal interni nadzor nad kakovostjo pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta.

Preberi več
Kakovost pitne vode

Kakovost pitne vode na območju občin Črnomelj in Semič

Preberi več
Pobuda "Skupaj za boljšo družbo"

Slovenske komunale želimo s pobudami in aktivnostmi izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe in okolja.

Preberi več
Navodilo za prekuhavanje vode
Navodilo za prekuhavanje vode

Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda in učinkovit način zaščite pred okužbo.

Preberi več
Oddelek vodooskrbe

Osnovna naloga oddelka vodo oskrbe je kvalitetna in redna oskrba uporabnikov z zdravstveno ustrezno pitno vodo na področju občin Črnomelj in Semič. Pokritost prebivalstva z vodo oskrbo v obeh občinah je 99%.

Preberi več