Kakovost pitne vode

Objavljeno: 14. nov. 2019 | zadnja posodobitev: 20. apr. 2023

Kakovost pitne vode na območju občin Črnomelj in Semič

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj ima za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo že od leta 2003 vzpostavljen HACCP načrt za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode v okviru katerega izvaja interni nadzor nad kakovostjo pitne vode Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta.

Na osnovi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije obveščamo vse uporabnike javnih vodovodov, da bomo o zdravstveni ustreznosti pitne vode obveščali z objavo podatkov na občinskih oglasnih deskah in oglasni deski upravne enote Črnomelj, na spletni strani Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. in v mesečniku Belokranjec. Nujna obvestila bomo pomembnim ustanovam (šole, vrtci, gostilne) posredovali po elektronski pošti ali telefonsko in preko radia1, studio Bela krajina ali preko Regijskega centra za obveščanje.

Podatki o trdoti vode po vodnih virih:


TRDOTA VODE (N°)
GUČE Srednja vas 16,1
VRTINE Blatnik 16,8
BAJER Rožni Dol 17,5
DOBLIČICA Dobliče 11,8


TABELA ZA OBVEŠČANJE


LETNA OBVESTILA O KAKOVOSTI PITNE VODE:


MESEČNA OCENA KAKOVOSTI PITNE VODE:

LETO 2021

LETO 2020