Pogoji poslovanja

Te spletne strani upravlja JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. (v nadalevanju upravljavec). Tukaj navedene informacije o upravljavcu so bile zbrane z največjo mero skrbnosti, vendar kljub temu ne zagotavljamo, da so objavljene informacije popolne in pravilne, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne vsebine napake na teh spletnih straneh.

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejemate naslednje Pogoje poslovanja / uporabe, ki si jih lahko ogledate ali jih tudi natisnete.

Pogoji uporabe spletne strani

1. Avtorske pravice

Naše spletne strani (vsebina, struktura) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti za razmnoževanje, prilagoditve, prevajanje, shranjevanje in obdelavo z drugimi elektronskimi mediji. Kakršnakoli uporaba spletnih strani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje upravljalca. Pisno soglasje upravljalca je treba pridobiti tudi za kakršnokoli razmnoževanje informacij ali podatkov, še posebno za uporabo besedil ali posameznih delov besedil ter fotografij. Pravice do razmnoževanja in distribucije ima upravljalec.

© 2021 JP KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.. Vse pravice pridržane.

2. Izjava o omejitvi odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

  1. Te spletne strani vsebujejo spletne povezave (t. i. hiperpovezave) do drugih spletnih strani, ki so v lasti tretjih oseb in katerih vsebine upravljavcu niso poznane. Upravljavec zgolj omogoča dostop do teh spletnih strani in ne prevzema nobene odgovornosti za njihove vsebine. Ne odgovarjamo za morebitne kršitve veljavnih zakonskih določil in pravic tretjih oseb, ki se pojavijo na takšnih spletnih straneh.
  2. Odgovornost za internetne strani, do katerih upravljavec omogoča dostop preko hiperpovezav, nosijo v celoti lastniki takšnih spletnih strani, kar velja tudi za prodajo izdelkov, ki se ponujajo na teh spletnih straneh, ter obdelavo naročil v povezavi s temi izdelki.
  3. Upravljavec ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic, pravic, ki izhajajo iz zaščitenih blagovnih znamk, ali pravic do druge intelektualne lastnine oziroma osebnih pravic, ki se pojavijo na spletni strani, do katere se dostopa preko hiperpovezave.
  4. V primeru naročila ali kakršnegakoli drugega pravnega vidika transakcije se pogodbeni odnos vzpostavi izključno med uporabnikom spletne strani in lastnikom posameznih spletnih strani ali tukaj navedenim ponudnikom, v nobenem primeru in pod nobenim pogojem pa se pogodbeni odnos ne vzpostavi med upravljavcem in uporabnikom spletne strani. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanja posameznih ponudnikov na povezanih spletnih straneh, ki so dosegljive preko hiperpovezav.
  5. Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vse spletne povezave, ki so objavljene na spletni strani upravljavca, in za vse vsebine na povezanih spletnih straneh, ki so dostopne preko takšnih spletnih povezav.

3. Splošna izjava o omejitvi odgovornosti

Kakršnakoli odgovornost podjetja upravljavca za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe teh spletnih strani – ne glede na pravne razloge, vključno s kaznivim dejanjem – velja samo za škodo, ki je bila povzročena naklepno ali zaradi grobe malomarnosti. To ne velja na upravljavčevo odgovornost v skladu z veljavnim zakonom o odgovornosti za izdelke ali v zvezi z kakršnimikoli danimi garancijami. Zgoraj navedene omejitve odgovornosti prav tako ne veljajo v primeru ogrožanja življenja, povzročitve telesnih poškodb ali ogrožanja zdravja.

Uporabnik spletnih strani pred nalaganjem dokumentov in podatkov poskrbi za primerno protivirusno zaščito (npr. antivirusi, skenerji za odkrivanje virusov, ...).

Upravljavec ne prevzema jamstva, da ni napak pri storitvah, ki so ponujene na upravljavčevih spletnih straneh, kot tudi ne, da so te storitve dejansko na razpolago.

4. Upravljavčevi izdelki

Blagovne znamke/izdelki, ki so prikazani na tej spletni strani, so na voljo po vsem svetu, vendar upravljavec ne zagotavlja, da so prikazani izdelki dostopni tudi v vaši državi

Razno

Ti splošni pogoji uporabe so v skladu z veljavnim pravom Republike Slovenije, z izključitvijo konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Uporaba konvencije za te splošne pogoje uporabe je tako izrecno izključena. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, je za vse pravne spore v zvezi s temi spletnimi stranmi pristojno okrajno sodišče v Novem Mestu. Če bi katerokoli določilo v splošnih pogojih uporabe postalo neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.