Mobilna aplikacija za občane

Objavljeno: 18. jan. 2020 | zadnja posodobitev: 13. maj 2021

Vzpostavili smo mobilno aplikacijo za občane - POPRAVIMO, preko katere nam lahko občani sporočate potrebne intervencije za ureditev občine Črnomelj in Semič.

Kako deluje? => Uporabnik si mora najprej naložiti aplikacijo preko Google play. Aplikacija se imenuje »POPRAVIMO«. Za pravilno delovanje aplikacije mora biti na telefonu vključen GPS (zaradi lokacije). Ko občan na terenu opazi kakšno nepravilnost, za katero smatra, da je odgovorna Komunala, to nepravilnost enostavno s pomočjo aplikacije fotografira in napiše kratek komentar oz. opis problema. Fotografija, lokacija in komentar so takoj vidni v našem sistemu. Vsako prijavo pregleda naš administrator. Po odobritvi administratorja je prijava vidna tudi na mobilni aplikaciji. Torej jo lahko vidijo vsi uporabniki, ki imajo naloženo aplikacijo. Aplikacija služi tudi za spremljanje dogajanja v zvezi z vsako prijavo.

Prijave lahko občani pošiljajo anonimno ali pa se v aplikacijo registrirajo. V primeru, da je uporabnik registriran, ima možnost dobivanja povratnih informacij z naše strani preko elektronske pošte, ki jo je navedel pri registraciji.

Prijave in spremljanje napredka je možno tudi preko spletne strani https://komunala-crnomelj.pipgis.si/portal/gis. Funkcionalnost je enaka kot na mobilni aplikaciji, vendar je pri prijavi problema preko spletne strani potrebno lokacijo dodati ročno.

V kolikor boste imeli probleme pri nalaganju aplikacije, registraciji ali dodatna vprašanja za uporabo, se lahko oglasite na sedežu našega podjetja in z veseljem vam bomo pomagali.

Pomembno => Aplikacija služi predvsem za izboljšanje komunikacije med komunalo in uporabniki. Ne moremo pričakovati, da bo problem odpravljen avtomatsko, ko bo fotografiran. Vsaka prijava bo obravnavana v roku 24 ur, način reševanja pa bo odvisen od same prijave. V primeru, ko je potrebna takojšnja intervencija imamo še vedno na voljo dežurne službe, ki so dosegljive na mobilni telefon (24/7):

  • Dežurni na področju oskrbe s pitno vodo - 040 476 009
  • Dežurni na področju odvajanja in čiščenja - 040 476 017
  • Dežurni pogrebne službe - 040 314 774