Splošne informacije

JP Komunala Črnomelj opravlja večje število različnih dejavnosti javnega značaja. Pripravili smo pregled splošnih informacij, ki pomagajo hitro najti željene informacije.