Izjava o zasebnosti

in upravljanu z osebnimi podatki

V JP Komunala Črnomelj (v nadaljevanju: »upravljavec«) spoštujemo zasebnost in ciljamo k visoki stopnji varstva osebnih podatkov naših kupcev. Pri nudenju storitev spletne prodaje ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev zagotavljamo, da podatke obdelujemo skladno z veljavnimi evropskimi direktivami (GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov) ter skladno z zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Namen Izjave o upravljanju z osebnimi podatki (v nadaljevanju: »izjava«) je, da seznanimo obiskovalce spletne strani (v nadaljevanju: »uporabnik«) za katere namene bodo osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali. Z izjavo želimo tudi izpostaviti pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako jih uveljavljati.

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke pridobljene preko naše spletne strani, spletne trgovine ali preko telekomunikacijskih sredstev, uporabljali v skladu s to izjavo, da osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj, matična številka: 5062403000, davčna številka: SI 66111889, e-poštni naslov: sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si, telefonska števila: 07 30 61 660, ki ga zastopa direktor Samo Kavčič.

Osebni podatki

Kot osebni podatek se smatra katerakoli informacija, ki identificira uporabnika storitve kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali elektronske komunikacije);
 • podatke o obisku (IP naslov, datumi, ure in trajanje obiskov spletnih strani, podatki o lokaciji oz. vstopni točki dostopa do interneta, podatki o obiskanih straneh, podatki o opravljenih nastavitvah, idr.);
 • podatke o registriranih oz. prijavljenih uporabnikih (elektronski naslov, geslo in ostale podatke o nakupih);
 • podatke o registriranih ali neregistriranih uporabnikih (vnosi v nakupovalno košarico, ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov, telefonska številka, naslov za dostavo izdelkov, kontaktni podatki za dostavo in telefonska številka, način prevzema in dostave izdelkov, način plačila);
 • podatke o uporabnikovih nakupih (datum in kraj nakupa, kupljeni izdelki, cene kupljenih izdelkov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o vnosih v spletne obrazce (npr. v okviru nagradnih iger, prijave na e-obveščanje ali zanimanje za prejemanje tržnih obvestil);
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob naročilu določenega izdelka ali posredovanju ponudbe oziroma povpraševanja.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen kadar mu uporabnik to privoli, tj. ob naročilu izdelkov, ko privoli na prejemanje tržnih obvesti, sodelovanje v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima upravljalec za obdelavo podatkov zakonite interese.

Namen obdelave podatkov

Vsi posredovani osebni podatki se obravnavajo zaupno se uporabljajo zgolj za namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če v prihodnje nastane potreba po obdelavi podatkov za druge namene, vas bomo predhodno prosili za privoljenje.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko ustvari in shrani zapis o interakciji. Podatke zbiramo s pomočjo strežniških sej in piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo piškotkov, ki niso nujni za osnovno delovanje spletne strani, zaprosili za vašo privolitev, medtem ko smemo določene podatke zbirati že na podlagi zakonitih interesov.

Zbrane podatke o obisku obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z osebnimi podatki uporabnikov naših spletnih strani ter ne izvajamo profiliranja nakupnega vedenja.

Pošiljanje povpraševanja in komunikacija z nami

Ko uporabniki na naše kontaktne podatke, objavljene na naši spletni strani, pošljejo povpraševanje, posredovane osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na poizvedbo in za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da za sporočanje odgovora na vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste osebne podatke, ki nam jih uporabniki posredujete na prostovoljen način. Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni (s pomočjo telekomunikacijskih sredstev), se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev spletne strani ter za namen internega vodenja poslovanja.

Neposredno tržno komuniciranje

Uporabniki lahko ob registraciji ali nakupu, ter ob komunikaciji z nami privolijo v neposredno tržno komuniciranje v obliki prejemanja aktualne ponudbe, informacij o akcijah, novostih, stanju zalog in cen izdelkov ali podobnih sporočil v zvezi s ponudbo spletne strani.

Za namen neposrednega trženja obveščamo preko elektronske pošte, občasno in po potrebi.

Posredovani kontaktni podatki iz povpraševanja se lahko na podlagi zakonitega interesa obdelujejo tudi za neposredno tržno komuniciranje. Pri tem ne uporabljamo profiliranja nakupnega vedenja. Privoljenje za neposredno tržno komuniciranje lahko kadar koli prekličete z obvestilom na naš e-poštni naslov ali s povezavami navedenimi v tržnem sporočilu.

Piškotki spletne strani

O spletnih piškotkih, ki jih zbiramo in upravljamo, si preberite na spletni strani namenjeni piškotkom.

Uporaba podatkov

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez izrecne privolitve uporabnika.

Za posamezna opravila v zvezi z podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej izjavi. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

V okviru zakonskih pristojnosti se osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za namen izvršitve vašega naročila;
 • distributerjem, dobaviteljem blaga in pooblaščenim serviserjem za namen sledenja naročil uporabnika;
 • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
 • ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani;
 • ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudnikom sistemov za upravljanje odnosov s strankami.

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite. Vaši osebni podatki se lahko posredujejo v ZDA, pri čemer so vsi naši pogodbeni obdelovalci v ZDA vključeni v program zasebnostnega ščita EU-ZDA (t.i. Privacy Shield) ali pa v primeru prenosa podatkov zagotavljajo druge ustrezne zaščitne ukrepe skladno z določbo 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. sprejem Standardnih pogodbenih klavzul).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih obvestil, hranimo trajno do preklica te privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati tržna obvestila) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Varnost podatkov

Podatke, ki nam jih uporabnik posreduje z uporabo naše spletne strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Podatki so shranjeni v strežnikih zaščitenih s geslom in z omejenim dostopom. Dobro skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov in spoštujemo vaše izbire za njihovo nameravano uporabo.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so v naši spletni trgovini objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z upravljalcem, ne prevzemamo odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh.

Pravice uporabnikov

Upravljalec zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Uporabnik ima sledeče pravice:

 • pravica do preklica privolitve
 • pravica dostopa do osebnih podatkov
 • pravica do popravka
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe)
 • pravica do omejitve obdelave
 • pravica do prenosljivosti podatkov
 • pravica do ugovora

Prav tako vam bomo na zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Zavezujemo se, da bomo na zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko zahtevamo dodatne podatke. Če kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati zahtevnika, bomo morali zahtevo zavrniti.

Končne odločbe

Pridržujemo si pravico, da predmetno izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Uporabniki so dolžni pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preveriti aktualno različico, s katero se seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Prav tako bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, uporabnike predhodno obvestili na primeren način.

Objavljeno: 01.06.2021