Kontakti


UPRAVA

 • Sprejemna pisarna

Tel: 07 30 61 660
e-pošta: sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si

 • Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in vodja skupnih služb

Odgovorna oseba: Stepan Križman Katja
Tel: 07 30 61 698
e-pošta: katja.stepan@komunala-crnomelj.si

 • Saldokonti dobaviteljev:

Kasun Lidija
Tel: 07 30 61 690
e-pošta: lidija.kasun@komunala-crnomelj.si

 • Saldokonti kupcev (opomini, IOP, kartica stranke)

Kunič Mateja
Tel: 07 30 61 680
e-pošta: mateja.kunic@komunala-crnomelj.si 

 • Obračun in spremembe pri komunalnih storitvah

Dušanka Pašič
Tel: 07 30 61 692
e-pošta: dusanka.pasic@komunala-crnomelj.si


EKONOMIKA IN INVESTICIJE:

Odgovorna oseba: Lidija Kasun

Tel: 07 30 61 690
Tel: 040 799 987
e-pošta: lidija.kasun@komunala-crnomelj.si 

 • Komerciala:

Damjana Flajnik
Tel: 07 30 61 664
Tel: 040 691 134
e-pošta: damjana.flajnik@komunala-crnomelj.si


VODOOSKRBA, KANALIZACIJA IN GRADNJE

Odgovorna oseba: Tomaž Vesel
Tel: 051 638 722
e- pošta: tomaz.vesel@komunala-crnomelj.si 

 • Delovodja vodooskrbe:

Peter Štefanič
Tel: 040 727 732

 • Delovodja kanalizacije:

Črtomir Ogulin
Tel: 040 507 003

 • Delovodja gradnje:

Boštjan Šuster
Tel: 040 888 047


JAVNA SNAGA

Odgovorna oseba: Robert Klobučar
Tel: 040 476 011
e-pošta: robert.klobucar@komunala-crnomelj.si

 • Delovodja javne snage

Damjan Žunič
Tel: 040 476 028


POGREBNA SLUŽBA

Delovodja: Zoran Špec
Tel: 07 30 61 669
e-pošta: pogrebna.sluzba@komunala-crnomelj.si 


DEŽURNA SLUŽBA - izven rednega delovnega časa

 • Vodooskrba - 040 476 009
 • Zimska služba - 040 476 019
 • Kanalizacija - 040 476 017
 • Pogrebna služba - 040 314 774