Komunala.info - sistem sporočanja stanja vodomerov

V mesecu maju smo naše poslovanje še dodatno posodobili oziroma digitalizirali. Uporabnikom je sedaj na voljo tudi spletni portal »Komunala.info«. Preko tega portala lahko uporabniki dostopajo podatkov, ki so vezani na njihovo odjemno mesto. To so:

  • Pregled vseh računov, ki so jih prejeli od komunale
  • Pregled zgodovine odčitkov vodomerov
  • Pregled zgodovine črpanja greznic s terminom predvidenega naslednjega črpanja
  • Preko portala lahko javljajo stanje vodomerov, lahko pa se tudi prijavijo na e-račun.

S tem portalom smo odprli »nov komunikacijski kanal« med komunalo in uporabniki. Sčasoma se bo nabor možnosti še povečal.

Navodila za uporabnike sistema Komunala.info (PDF, 1.5 mb)

Pred prvo uporabo se je potrebno registrirati, za kar vsak uporabnik potrebuje številko svojega odjemnega mesta in številko plačnika. Oba podatka najdete na prvi strani računa. V kolikor boste pri registraciji naleteli na težave, se lahko obrnete na našo sprejemno pisarno (07 30 61 660).

Povezava na spletni portal je: https://www.komunala.info.