Kanalizacija

OBRAZCI - kanalizacija

Na enem mestu so zbrani vsi obrazci, ki se navezujejo na urejanje kanalizacijske infrastrukture za gospodinjstva in javne porabnike.

Preberi več

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

JP Komunala Črnomelj opravlja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju občin Črnomelj in Semič.

Preberi več