Pogrebna dejavnost


Tudi smrt je spremljevalka naših življenj. Vsako dokončno slovo je težko in ni treba, da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve. V podjetju izvajamo tudi pogrebno dejavnost, kjer nudimo pomoč žalujočim pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov in urejanjem dokumentacije, ter pokopališko dejavnost, kjer upravljamo in urejamo pokopališča v Občinah Črnomelj in Semič.

Zaposleni v Javnem podjetju Komunala Črnomelj se zavedamo, da je v trenutkih žalosti težko sprejemati odločitve in urejati vse potrebne formalnosti za pogrebno slovesnost. Potrudili se bomo, da svojcem težke in stresne trenutke ob izgubi bližnjega kolikor je možno olajšamo, pogrebna slovesnost pa bo opravljena z vso potrebno pieteto do pokojnika. Več kot pet letne izkušnje opravljanja pogrebnih slovesnosti z lastno ekipo in povratne informacije svojcev dokazujejo, da smo to sposobni narediti tako kot je treba.

V primeru smrti je potrebno poklicati našo dežurno mobilno številko 040 314 774, kjer boste prejeli več informacij.

Pogrebna dejavnost - bela vrtnica

V nadaljevanju vam podajamo osnovne informacije in smernice:

Kako ravnati, ko smrt nastopi na domu?

Ker smrt neredko nastopi v trenutku, nenadoma in nepričakovano, so vam zaposleni Komunale Črnomelj na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti dosegljivi 24 ur na dan vse dni v tednu preko dežurnega telefona 040 314 774. Že ob sprejemu klica vam bodo podali navodila za nadaljnje aktivnosti, nato pa vas bodo spremljali in vam pomagali skozi celoten postopek oskrbe pokojnika, urejanja pogrebne svečanosti in pokopa.

V primeru smrti na domu, mora pokojnika pregledati zdravnik – mrliški preglednik, zato morate najprej obvestiti dežurnega zdravnika. Na območju občine Črnomelj je to dežurni zdravnik v Zdravstvenem domu Črnomelj, telefon (07) 30 61 700.

Mrliški preglednik oz. zdravnik mora opraviti pregled v najkrajšem času, ko izve za smrt. Po opravljenem pregledu izda potrdilo o smrti, ki hkrati predstavlja dovoljenje za prevoz pokojnega.

Po izdaji tega potrdila pokličite na dežurno številko naše pogrebne službe 040 314 774 (24-urna dežurna služba). Sporočite nam podatke o umrlem, kdaj je nastopila smrt, podatke o lokaciji na kateri se nahaja pokojnik in ali je bil že opravljen pregled o ugotovitvi smrti s strani pristojne zdravstvene službe.

V pogovoru z vami vam bomo dali nadaljnje informacije oz. navodila. Pripravite tudi obleko, v kateri bo pokojnik pokopan. V primeru, da bo odpeljan na upepelitev, običajno obleka ni potrebna.

Kaj storiti, če smrt nastopi v bolnišnici ali v domu za ostarele?

Ko svojci dobite obvestilo iz bolnišnice ali doma starejših občanov o smrti vašega bližnjega, nas prav tako pokličite na dežurno številko pogrebne službe, da se bomo dogovorili in prevzeli vaše skrbi glede ureditve prevoza in ureditve pogreba.

Kaj je potrebno za naročilo pogreba, prevoza ali upepelitve?

Predhodno nas pokličite na zgoraj navedeno dežurno številko, da se bomo dogovorili za termin obiska pri nas. Rezervirajte si približno eno uro časa, da bomo lahko izpolnili vse potrebne obrazce.

S seboj prinesite:

  • osebni dokument pokojnega,
  • osebni dokument in davčno številko prijavitelja smrti oz. plačnika pogrebnih storitev,
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je pokojnik umrl doma.

Potrebovali bomo še podatke o lokaciji obstoječega grobnega prostora, kjer bo pokojnik počival, oz. bomo dodelili nov grobni prostor in uredili najemno pogodbo.

Dogovorili se bomo o tem, kakšen bo pogreb (klasični ali žarni), ali bo navzoč predstavnik verske skupnosti (duhovnik) ali ne, uskladimo želje o uri in kraju pogreba, organiziramo slovo od pokojnika pred upepelitvijo in uredimo vse potrebno za upepelitev, pripravo besedila za osmrtnico, organiziramo dostavo cvetja, pevcev, igranje tišine in druge storitve, glede na želje svojcev.

Prostor za slovo od pokojnika

V primeru, da se svojci pred upepelitvijo pokojnika želijo od njega posloviti je v sklopu mrliške vežice v Vojni vasi urejen prostor za te namene – bivša mrliška vežica št. 3.

Svojcem bomo po dogovoru z njimi omogočili kratko (do ene ure) slovo. V ta prostor, ki bo klimatiziran, bomo pripeljali pokojnike, ki bodo ležali tam, dokler ne bodo znane in dogovorjene vse podrobnosti glede pogrebne slovesnosti.

V posebnih primerih (npr. odrejena obdukcija) pa bo pokojnik odpeljan v Srebrniče.