Izjava o dostopnosti

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ur. l. RS, št. 30/18) omogoča dostopnost spletnega mesta www.komunala-crnomelj.si.

Spletna stran sledi smernicam standarda WCAG 2.0, po samooceni ustreza stopnji AA.

Opis dostopnih vsebin

  • Spletna stran omogoča preklop v visoko kontrastni način, ki omogoča pregledovanje vsebin v primernem kontrastu glede na standard.
  • Spletna stran ima kazalo strani, ki je izpostavljeno v zgornji navigaciji.
  • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.
  • Spletno stran je mogoče brez izgube informacij povečati za 200 odstotkov.
  • Spletna stran omogoča skok na glavno vsebino.
  • Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo ter navigacijo.
  • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico s prikazom fokusa na izbrano povezavo.
  • Slikovnim materialom je dodan vpis alternativnega teksta.
  • Spletna stran ima razpoznavne povezave. Povezave, ki se odpirajo v novem oknu, so ustrezno označene z ikono. Povezave imajo ustrezno označbo.
  • Spletna stran je v največji možni meri optimizirana za bralnike.

Nedostopne vsebine

Dostopnost letno spremljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, ker so objavljene v PDF formatu - skenirani dokumenti (soglasja, sporočila za javnost, ceniki). Dokumente v PDF formatu je mogoče naročiti v dostopni različici s pisnim zahtevkom na elektronski naslov sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si

JP Komunala Črnomelj enkrat letno opravi pregled nedostopne vsebine in pripravi Oceno nesorazmernega bremena.

Izjeme

V skladu s 6. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) ni zagotovljena dostopnost naslednjim kategorijam dokumentov: letna poročila, strateški načrti in kodeks upravljanja ter dokumentom, objavljenim v kategorijah javnih naročil in v Katalogu informacij javnega značaja.

Zaradi številčnosti in kompleksnosti zalednih povezav ter pogostih sprememb pri vsebini bi prilagoditev vseh spletnih aplikacij po samooceni predstavljala nesorazmerno breme, predvsem z vidika finančnih posledic, ki bi nastale za JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. Za prilagoditev čim večjega števila gradnikov spletišča si bomo prizadevali pri načrtovanju novih nadgradenj.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48

Elektronska pošta: gp.irsid@gov.si 

Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Zadnji inšpekcijski nadzor je bil izveden 29.09.2023.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti, nam lahko pišete na sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si ali nas pokličete na telefonsko številko 07 306 16 60.

Datum objave: 17.04.2023, na podlagi samoocene.

Zadnja posodobitev: 02.10.2023