Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

Objavljeno: 10. jun. 2021 | zadnja posodobitev: 20. apr. 2023

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

Kam odlagamo ravno steklo? 

Ravno steklo ( manjše količine) odlagamo v posode za preostanek odpadkov. Odsluženo zastekljeno stavbno pohištvo ( stara okna in vrata) so kosovni odpadek.


Kam odlagamo avtomobilsko steklo? 

Avtomobilska stekla so del avtomobilov. Za sprejem odsluženih avtomobilov so pooblaščeni odjemalci. Enako velja za vse avtomobilske dele.


Kam odlagamo kosti in odpadno meso?

V posodo za preostanek odpadkov.


 Kam se odlaga embalaža od »sprejev«. 

Embalaže »sprejev« lahko brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


 Kam se odlaga embalaža od barv in lakov.

Embalaža od barv in lakov je nevarni odpadek. Oddamo jo na zbirni center.ali pa jo brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


Kam se odlagajo baterije in akumulatorje?

So nevarni odpadek, ki sodijo na zbirni center. Prevzemajo jih tudi trgovci. Lahko jih tudi brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


Kam se odlaga embalaža od čistil ?

Embalaža od čistil za kopalnice, pečice in za kovine je nevarni odpadek in sodi na zbirni center. Lahko pa jih tudi brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


Zakaj ni odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov organiziran večkrat na leto ?

Kosovne in del nevarnih odpadkov je možno vsak dan brezplačno oddati na zbirni center. Zbirni center v občini Semič obratuje vsak delovni dan od 9.00 do 17.00 ure in ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure, medtem, ko imajo krajani občine Črnomelj možnost odložitve na zbirni center ob bivšem odlagališču Vranoviči vsak delovni dan od 9.00 ure do 14.00 ure in od 15.00 ure do 17.00 ure ter ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure. Ob nedeljah ter prazničnih dnevih sta zbirna centra zaprta.

Kosovne odpadke odvažamo po sistemu od vrat do vrat. 1x letno lahko naročite brezplačen odvoz kosovnega materiala iz vaših gospodinjstev (do 3 m3), odvoz pa bomo opravili praktično izpred vašega stanovanjskega objekta.

Upravičenci do odvoza kosovnih odpadkov so uporabniki komunalnih storitev iz občin Črnomelj in Semič, ki redno plačujejo odvoz komunalnih odpadkov.

Za naročilo odvoza izpolnite spodnji obrazec, ga odrežete in pošljite ali osebno prinesete na JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj. Naročilo nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si

Ostale nevarne odpadke, ki jih ni moč odložiti na zbirnem centru, pa lahko brezplačno 1x letno oddate pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Termin akcije je objavljen na naših spletnih straneh, oglasnih deskah …


Kam se odloži stiropor, ki je embalaža pri nakupu mesa in mesnih izdelkov?

Embalaža iz stiropora sodi v posode za preostanek odpadkov.


Kam z večjimi količinami stiropora?

Večje količine stiropora je možno oddati na zbirnem centru.


Kam se odložijo tetrapaki od mleka, sokov, itd?

V posode za embalažo na ekološki otok.


Kam sodijo plenice in vložki?

V posode za preostanek odpadkov.


Kam se odlagajo lončki od rož?

V posode za embalažo (rumeni pokrov).


Kam se odlagajo žarnice (navadne, varčne, neonske ….)

Navadne žarnice z žarilno nitko odlagate v posodo za preostanek odpadkov, medtem, ko plinske sijalke ( fluoroscentna svetilka, varčna svetila.....) odložite pri nas na obeh zbirnih centrih, kjer jih v našem podjetju primerno shranimo in oddamo pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov.

 Kam se odlaga embalaža od čistil ?

Embalaža od čistil za kopalnice, pečice in za kovine je nevarni odpadek in sodi na zbirni center. Lahko pa jih tudi brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


Kam se odloži embalaža frizerskih barv in preparatov ?

Oddamo jo na zbirni center. Lahko jih tudi brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


Kam z odpadnim jedilnim oljem ?

Oddamo ga na zbirni center. Lahko jih tudi brezplačno oddamo kot nevarni odpadek in sicer pooblaščenim prevzemnikom ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico.


Kam se odlaga azbestno cementna kritina

Tovrstna kritina je nevarni gradbeni odpadek. Ravnanje z azbestno cementnimi nevarnimi odpadki se ukvarja družba Cerod - Novo mesto. V primeru nastanka odpadka se obrnite neposredno na njih.


Kam se odložijo lasje in želetke ?

V posode za preostanek odpadkov.


Kam se odloži folija od paketov pijač v plastenkah in PVC vrečke ?

V posode za embalažo.


Kam odlagamo biološke odpadke ?

Zbiramo jih v biorazgradljivih ali papirnatih vrečkah in odložimo v rjavo posodo ali v kompostnik. Prepovedano je odlaganje v PVC vrečkah.


Kaj lahko odlagamo v obstoječe zabojnike za preostanek komunalnih odpadkov ?

 • stiropor
 • plenice
 • iztrebke malih živali
 • drobne odpadke od pometanja stanovanja in dvorišča
 • koščke tkanin
 • usnje
 • zamaščene folije in papir
 • okenska stekla
 • celofan
 • higienski papir
 • ostanke zobne tube
 • žarnice ( razen varčnih in fluoroscentnih svetil - oddaja na zbirnih centrih)
 • ostanke mesa in kosti
 • CD -ji