Zbiranje in odvoz odpadkov

Objavljeno: 10. apr. 2014 | zadnja posodobitev: 12. jun. 2021

Osnovni cilj dela enote je kvalitetno ravnanje s komunalnimi odpadki skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Črnomelj in Semič (Ur.l.RS št.1/2014 in 22/2014) in ostalimi sprejetimi in veljavnimi pravilniki ter odredbami na področju ravnanja z odpadki v RS.

Za potrebe odvoza komunalnih odpadkov do Podcentra na Vranovičih uporabljamo tri namenska smetarska vozila in eno kontejnersko vozilo, prevoz stisnjenih komunalnih odpadkov iz Podcentra za ravnanje z odpadki do Novega mesta na odlagališče CEROD opravljamo z 28 m3 kontejnerjem in vozilom sistema ABROLL.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov komunalnih odpadkov poteka iz vseh naselij 1x na 14 dni. Ločeno zbrane frakcije iz 190-tih ekoloških otokov ali zbiralnic ločeno zbranih frakcij se pobirajo 2x mesečno in sicer papirna in kartonska embalaža ter mešana komunalna odpadna embalaža ter 1x mesečno steklena embalaža, oziroma po potrebi. Odvoz biorazgradljivih odpadkov opravljamo 1x tedensko.

1x letno organiziramo akcijo odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev obeh občin in sicer skupaj s pooblaščenim zbiralcem nevarnih odpadkov Ravno tako imajo krajani možnost 1x letnega odvoza kosovnega materiala (do 3 m3). Odvoz opravljamo ob predhodnem naročilu praktično izpred stanovanjskega objekta.

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov najdete  tukaj.