Odvoz kosovnih odpadkov

Objavljeno: 29. mar. 2021 | zadnja posodobitev: 20. apr. 2023

1x letno lahko naročite brezplačen odvoz kosovnega materiala iz vaših gospodinjstev (do 3 m3), odvoz pa bomo opravili praktično izpred vašega stanovanjskega objekta.

Upravičenci do odvoza kosovnih odpadkov so uporabniki komunalnih storitev iz občin Črnomelj in Semič, ki redno plačujejo odvoz komunalnih odpadkov.

Za naročilo odvoza pokličite na tel. št. 07 30 61 660 ali izpolnite spodnji obrazec, ga odrežete in pošljite ali osebno prinesete na JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj. Naročilo nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov sprejemna.pisarna@komunala-crnomelj.si

Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike v obrazcu. Poleg svojega imena in točnega naslova napišite tudi kontaktno telefonsko številko in številko odjemnega mesta, ki jo najdete na zgornjem levem delu računa za komunalne storitve. V roku 14 dni vas bomo poklicali in se dogovorili za termin in način odvoza. Vpišite tudi vrsto in ocenjeno količino kosovnih odpadkov.

Opozarjamo vas, da med kosovne odpadke sodijo samo tisti odpadki, ki so navedeni na obrazcu.

POZOR! Med kosovne odpadke ne sodijo mešani komunalni odpadki, salonitne in druge kritine, nevarni odpadki, odsluženi avtomobili in njihovi deli, gume, biološko razgradljivi odpadki in zeleni odrez, gradbeni material.

Ponovno poudarjamo, da lahko v primeru večjih količin kosovnih odpadkov kakor tudi vse ostale vrste odpadkov, še vedno sami pripeljete in jih v času obratovalnih ur brezplačno odložite na zbirnem centru v Semiču ali na Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči


OBRAZEC ZA NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV


Kosovni odpadki - seznam