Obveščanje javnosti po Uredbi o pitni vodi

Objavljeno: 23. jan. 2024

Upravljavci vodovodov zagotovijo uporabnikom pitne vode prek spleta na uporabniku prijazen in prilagojen način informacije.

Upravljavci vodovodov zagotovijo uporabnikom pitne vode prek spleta na uporabniku prijazen in prilagojen način informacije.

Obveščanje javnosti po Uredbi o pitni vodi 2023 (Uradni list RS, št. 61/23):

- TABELA ZA OBVEŠČANJE