Ločeno zbiranje odpadkov - nevarni odpadki

Objavljeno: 4. nov. 2009 | zadnja posodobitev: 12. jun. 2021

Med nevarne odpadke sodijo:

 • Odpadna zdravila
 • kozmetika
 • čistila
 • barve
 • laki
 • lepila, škropiva in njihova embalaža
 • razne kemikalije
 • spreji
 • odpadno jedilno in motorno olje
 • hladilna tekočina
 • akumulatorji, baterije in podobno

Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv.

V JP Komunali Črnomelj poskrbimo, da imate poleg možnosti odložitve določenih nevarnih odpadkov na naših zbirnih centrih , tudi možnost varne oddaje pooblaščenim zbiralcem in sicer ob vsakoletni akciji zbiranja nevarnih odpadkov po krajevnih središčih.

Akcija poteka vsako leto v mesecu oktobru ali novembru. V ta namen organiziramo odvoz s tako imenovano premično zbiralnico nevarnih frakcij.

Urnik odvoza je vsako leto posebej objavljen v naših glasilih in tudi na krajevno običajen način s plakatiranjem po vaseh in naseljih.