Ločeno zbiranje odpadkov - biorazgradljivi odpadki

Objavljeno: 10. apr. 2014 | zadnja posodobitev: 5. maj 2022

Biorazgradljivi odpadki ( rjava posoda)


kuhinjski odpadki

 • zelenjavni odpadki in sadni odpadki vseh vrst
 • jajčne lupine
 • kavna usedlina
 • filter vrečke
 • papirnati robčki
 • pokvarjeni prehrambeni izdelki brez embalaže
 • netekoči kuhani ostanki hrane neživalskega izvora
 • onesnažene papirnate vrečke za sadje in zelenjavo

vrtni odpadki

 • cvetje, trava, rastline, listje, ostanki porezanega grmičevja

drugi leseni odpadki

 • žagovina, lesni sekanci, lubje, stara zemlja lončnic, rože,
 • plevel, gnilo sadje, ohlajen lesni pepel

Med biorazgradljive odpadke ne sodijo:

 • Tekoči ostanki hrane
 • Ostanki mesa in kosti
 • Tekoči ostanki hrane živalskega izvora
 • Plastične in kovinske embalaže živil
 • Ostanki čistil z embalažo
 • Sanitarni izdelki in plenice
 • Higienski papirji
 • Papirnate plenice
 • Zdravila
 • Nevarni odpadki
 • Olja in maščobe
 • Iztrebki domačih živali
 • Keramika, pločevinke

Nasvet:

Zmanjšanje količin odloženih odpadkov in predvsem varovanje okolja lahko v veliki meri pripomoremo tudi z lastnim kompostiranjem biološko razgradljivih odpadkov. Navedeni odpadki predstavljajo kar 30 do 40% vseh nastalih komunalnih odpadkov. Po svoji sestavi so za odlaganje med najbolj zahtevnimi, saj so relativno slabo stisljivi in vsebujejo veliko vlage.

Zato svetujemo vsem, ki imate vrtove, in s tem seveda možnost lastnega kompostiranja, da pričnete z odlaganjem bioloških odpadkov v kompostnik, bodisi lesen, ki ga lahko izdelate sami ali pa namenski, plastičen, ki ga lahko kupite v vsaki za to namenjeni trgovini


Kompostiranje

Prostor:

 • na vrtu ali zelenici, ter celo v kleti ali na balkonu
 • v polsenci
 • zaščiten pred vetrom

Kako kompostirati?

 • na dno kompostnika naložimo plast grobega materiala (narezane veje, listje, slama)
 • na to plast nato odlagamo biološke odpadke
 • v manjših količinah dodajamo vrtne odpadke (trava, zmlete veje, ostanki vrtnin, rože, listje, ...)
 • da bo proces trohnenja potekal pravilno, moramo poskrbeti za zadostno vlago in zračenje
 • kompostnik se ne sme presušiti ali biti prepojen z vodo - če je kompostnik suh, ga namočimo
 • kompostni kup je primerno vlažen, če ne razpade, ko ga stisnemo oz. se iz njega ne pocedi voda
 • ko kompost nekaj časa stoji, ga je potrebno znova premešati, da se kompost razrahlja in prezrači

Uporaba pridelanega komposta:

 • zrel kompost je primeren za uporabo na domačem vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih
 • grob, nepresejan kompost uporabljamo za gnojenje sadnih dreves in drugih večjih rastlin
 • za lončnice pa uporabljamo kompost, katerega smo presejali in ga zmešali z enako količino vrtne zemlje