Javne objave

Poslovna poročila

Komunala Črnomelj je kot podjetje, ki deluje v javno dobro, dolžno objaviti letno poročilo v katerem predstavi svoje poslovanje v preteklem letu.

Preberi več