Razdeljevanje rumenih vreč za mešano odpadno embalažo

Objavljeno: 4. jan. 2024

Osnovni, oziroma edini namen rumenih vreč je zbiranje mešane odpadne embalaže (po domače pločevinke in plastenke) za uporabnike, ki imajo individualne posode za zbiranje odpadkov.

Z novim letom smo uvedli nekaj novosti v našem delu. Ena izmed njih je način razdeljevanja rumenih vreč. Inventura ob koncu leta je pokazala, da je bila poraba rumenih vreč veliko večja od porabe v preteklih letih in je celo večja od teoretične količine vreč, ki bi jih upravičeni uporabniki lahko prejeli. Tudi na terenu opažamo, da je veliko vreč uporabljenih za različne namene, ki niso v skladu z namenom, za katerega so bile te vreče uvedene.

Osnovni, oziroma edini namen rumenih vreč je zbiranje mešane odpadne embalaže (po domače pločevinke in plastenke) za uporabnike, ki imajo individualne posode za zbiranje odpadkov in se odvoz odpadkov vrši po sistemu »od vrat do vrat«.

Vreče se bodo zato od novega leta naprej izdajale preko skladišča in izdajnih dokumentov, podobno kot se to počne tudi za druge materiale v našem skladišču. Vsak prevzemnik paketa rumenih vreč mora ob prevzemu podpisati na (elektronsko) izdajnico. Vse to pa se bo dogajalo v naši sprejemni pisarni. Zaradi tega ne moremo več razvažati vreč do uporabnikov. V paketih bo od sedaj po 26 vreč, kar zadošča za celo leto, tako, da bodo morali uporabniki, ki vreče želijo priti k nam enkrat na leto.

V kolikor uporabniki odlagate odpadno embalažo v posode na EKO otokih, za to ne potrebujete rumenih vreč. Namesto vreč za odvoz po sistemu od vrat do vrat lahko uporabniki uporabljate tudi klasične plastične zabojnike za odpadke. Zabojniki za odpadno embalažo so enaki kot zabojniki za preostanek odpadkov, le da imajo pokrov rumene barve. Zabojnike lahko kupite pri nas, cena pa je:

48,8 € za 120 l zabojnik (DDV je upoštevan)

67,1 € za 240 l zabojnik (DDV je upoštevan)