Pokopališče Vojna vas

Objavljeno: 4. apr. 2005 | zadnja posodobitev: 14. maj 2021

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je upravljalec pokopališča Vojna vas.

Dostop do omenjenega pokopališča, ki se nahaja na jugovzhodnem delu mesta Črnomelj, poteka po mestni lokalni cesti Vojna vas in Vojinski cesti ter po obvoznici od Zadružne ceste, ki se združuje z mestno lokalno cesto Vojna vas.

Na pokopališču Vojna vas, kjer se praviloma izvajajo pokopi pokojnikov iz Krajevne skupnosti Črnomelj, se trenutno nahaja 443 grobov na starem delu pokopališča, 384 grobov na novem delu pokopališča ter 61 žarnih grobov.

Poleg osnovne infrastrukture, ki zajema parkovne klopi, vodovodna priključka, ki služita najemnikom za zalivanje cvetja na grobovih, posod za odpadke in ulično razsvetljavo, se na pokopališču nahajata tudi dve mrliški vežici.

Vzdrževalna dela, ki jih kot upravljalci pokopališča opravljamo, obsegajo sledeča opravila:

  • košnjo zelenih površin,
  • urejanje in vzdrževanje grmovnic in dreves,
  • vzdrževanje poti in vmesnih prostorov med grobovi,
  • čiščenje asfaltnih površin,
  • ravnanje z odpadki,
  • vzdrževanje elektro in vodovodnih priključkov,
  • zimsko vzdrževanje dovoznih poti in glavnih poti med grobovi.