Pobuda "Skupaj za boljšo družbo"

Objavljeno: 5. feb. 2015 | zadnja posodobitev: 13. maj 2021

Slovenske komunale želimo s pobudami in aktivnostmi izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe in okolja.

Preko Zbornice komunalnega gospodarstva smo se povezali v pobudo "Skupaj za boljšo družbo". Slovenske komunale želimo s pobudami in aktivnostmi izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe in okolja.

S pobudo "VODA IZ PIPE" pozivamo prebivalce, naj začnejo spreminjati svoje navade pri pitju vode. V Sloveniji imamo srečo, da je kakovost naše pitne vode odlična. Samo voda iz pipe je ves čas sveža. Voda iz pipe je precej cenejša od ustekleničene vode.

https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru%C5%BEbo/Voda-iz-pipe

S pobudo "ENKRATNO JE STVARI UPORABLJATI VEČKRATNO" pozivamo občane k preprečevanju nastajanja odpadkov. Spodbujamo jih, da še uporabno ne zavržejo, pač pa prodajo, podarijo, odnesejo v Center ponovne uporabe. Novo ni nujno boljše od starega. Pridružujemo se tudi akcijam za zmanjšanje količin zavržene hrane.

https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/vsebina/Skupaj-za-bolj%C5%A1o-dru%C5%BEbo/Prepre%C4%8Devanje-in-ponovna-uporaba