Oddaje vlog za denarna nadomestila na VVO I

Objavljeno: 10. jan. 2024

Vse upravičence po uredbi pozivamo, da nam izpolnjene zahtevke za izplačilo nadomestila za leto 2023 vrnete do 22.1.2024.

Obveščamo vas, da je bila sprejeta Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029 (UL 132/2023 z dne 22.12.2023). Vse upravičence po uredbi pozivamo, da nam izpolnjene zahtevke za izplačilo nadomestila za leto 2023 vrnete do 22.1.2024


Prenesite zahtevek za izplačilo nadomestila na spodnji povezavi:

Zahtevek za izplačilo nadomestila VVO.


Prosimo da zahtevku priložite tudi izpis o površini GERK, ki spada v območje VVO-1. Izpis lahko prevzamete v svetovalni pisarni KGZS - izpostava Črnomelj, Metlika.