Obvestilo glede oddaje vlog za denarna nadomestila na VVO I

Objavljeno: 27. jun. 2023

Kmetije, ki kmetujete na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), letos ne oddate vlog za denarna nadomestila na VVO I do 31. marca, saj je pripravljena nova uredba.

Obvestilo glede oddaje vlog za denarna nadomestila na VVO I
Vodovarstvena območja, notranja območja VVO

Kmetje, ki kmetujete na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I), ste zaradi izpolnjevanja obveznosti vodovarstvenega režima in posledično zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti, upravičeni do denarnega nadomestila.

Do leta 2023 ste za pridobitev denarnega nadomestila, morali vsako leto v obdobju od 31. januarja do 31. marca oddati vlogo pri zavezancu, to je izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo.

Letos ne oddate vlog za denarna nadomestila na VVO I do 31. marca, saj je pripravljena nova uredba, ki je trenutno v postopku potrjevanja s strani evropske komisije. 

Celotna novica objavljena na https://lj.kgzs.si/novice/ArtMID/915/ArticleID/3423.