Namen ločevanja komunalnih odpadkov

Objavljeno: 4. nov. 2009 | zadnja posodobitev: 13. jun. 2021

Namen celotnega sistema zbiranja odpadkov je, da se na odlagališče odloži le mešane komunalne odpadke, ali tako imenovan preostanek komunalnih odpadkov. Manjše količine odpadkov bomo odložili na odlagališče Cerod v Novem mestu, manjši bodo stroški odlaganja.

Le ločeno zbiranje odpadkov po posameznih vrstah namreč zagotavlja čim več odpadkov, ki jih lahko ponovno koristno uporabimo.

Ločeno zbiranje odpadkov naj zato postane prednostna naloga vsakega izmed nas. Le z ločenim zbiranjem odpadkov lahko dosežemo skupen cilj zmanjševanja obremenitve okolja

Da odložimo čim manjšo količino še uporabnih odpadkov, industriji zagotovimo stalen vir surovin in s tem ohranjamo naše okolje čisto in zdravo