Motena oskrba s pitno vodo v občini Črnomelj in Semič

Objavljeno: 28. mar. 2024

V občini Črnomelj bo zaradi uničene opreme (krmilni in napajalni kabli, krmilne omare) na objektih vodo oskrbe v Doblički gori in v Rodinah lahko občasno motena oskrba s pitno vodo od dne 27.3.2024 do nadaljnjega v naseljih, ki so odvisna od višinskega vodovoda. V občini Semič pa lahko občani pričakujejo motnje pri oskrbi s pitno vodo v naseljih: Črmošnjice, Srednja vas, Brezovica pri Črmošnjicah, Blatnik pri Črmošnjicah, Vrčice, Sela pri Vrčicah, Semič.

Motena oskrba s pitno vodo v občini Črnomelj in Semič
Danes ponoči so nekatere naše objekte obiskali nepridipravi, ki so pri odhodu s seboj odnesli nekaj bakra. Pred tem je ta baker opravljal funkcijo prevajanja električne energije za potrebe oskrbe prebivalcev s pitno vodo. 


V občini Črnomelj bo zaradi uničene opreme (krmilni in napajalni kabli, krmilne omare) na objektih vodo oskrbe v Doblički gori in v Rodinah  lahko občasno motena oskrba s pitno vodo od dne 27.3.2024 do nadaljnjega v naseljih, ki so odvisna od višinskega vodovoda:
- Grič pri Dobličah,
- Doblička gora,
- Mavrlen,
- Stražnji vrh,
- Rožič vrh, 
- Naklo,
- Rodine,
- Sela pri Otovcu,
- Otovec,
- Tanča gora


V občini Semič pa lahko občani pričakujejo motnje pri oskrbi s pitno vodo v naseljih:
- Črmošnjice
- Srednja vas
- Brezovica pri Črmošnjicah,
- Blatnik pri Črmošnjicah,
- Vrčice,
- Sela pri Vrčicah,
- Semič, ulice:
o Pod vrhom,
o Gaber,
o Smuška cesta,
o Pod Primožem,
o Kolodvorska cesta,
o Roška cesta,
o Stara gora,
o Srednja pot,
o Ulica dr.Derganca,
o Krč,
o Med vinogradi,
o Anzlova gora,
o Trdinova pot,
o Cesta v bukovje,
- Osojnik, 
- Brezova Reber,
- Maline pri Štrekljevcu,
- Praproče,
- Sodji Vrh,
- Gradnik,
- Štrekljevec,
- Kal, 
- Omota,
- Hrib pri Cerovcu,
- Cerovec pri Črešnjevcu,
- Črešnjevec pri Semiču in
- Krvavčji Vrh


Urejamo oskrbo z vodo iz nadomestnega pitnega vira in bo vzpostavljena, kakor hitro bo mogoče. Celovita sanacija nastale škode bo dolgotrajna in predvsem draga.


Občane prosimo za razumevanje.