Monitoring odpadnih voda

Objavljeno: 6. apr. 2013 | zadnja posodobitev: 15. jun. 2021

Skladno z zakonodajo izvajamo monitoring na:

 • centralni čistilni napravi v Vojni vasi,
 • čistilni napravi Semič,
 • čistilni napravi Vinica
 • čistilni napravi Kanižarica,
 • čistilni napravi Radenci,
 • čistilni napravi Stari Trg,
 • čistilni napravi Dragatuš,
 • čistilni napravi Črmošnjice,
 • čistilni napravi Krvavčji Vrh,
 • čistilni napravi Griblje,
 • čistilni napravi Sovinek.

Meritve opravlja za nas po pogodbi NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto.

Sanitarno kemične analize odpadne vode se opravlja na naslednjih parametrih:

 • KPK
 • BPK5
 • neraztopljene snovi
 • učinek čiščenja

Poleg tega se ob odvzemu vzorca spremlja še:

 • vremenske podatke
 • senzorične lastnosti (barva, motnost, vonj)
 • terenske meritve (temperatura vode, pH, pretok odpadne vode)