KOMUNALA
ČRNOMELJ

 

Obvestila  


Navodilo o prekuhavanju vode


Katalog informacij javnega značaja

Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Belokranjska 24a
8340 Črnomelj
tel.: 07-306-1660
e-mail

 

 


Ločeno zbiranje odpadkov - biološki odpadki
 

Med biološke odpadke sodijo:

- kuhinjski odpadki

 • zelenjavni odpadki
 • olupki in ostanki sadja
 • kavna usedlina
 • kavni filtri in čajne vrečke
 • netekoči ostanki hrane
 • jajčne lupine
 • pokvarjeni prehrambni izdelki
 • papirnate vrečke in robčki
 • moker časopisni papir

   

- vrtni odpadki

 • rože
 • plevel
 • pokošena trava
 • slama
 • veje
 • listje
 • stara zemlja lončnic


 

 

Med biološke odpadke ne sodijo:

 • olja in maščobe (odpadno jedilno olje, ...)
 • cigaretni ogorki
 • tekoči ostanki hrane
 • ostanki mesa in kosti
 • iztrebki domačih živali
 • higienski papir in plenice
 • plevel, ki semeni
 • pepel

 
NASVET:

·        Zmanjšanje količin odloženih odpadkov in predvsem varovanje okolja lahko v veliki meri pripomoremo tudi z lastnim kompostiranjem biološko razgradljivih odpadkov. Navedeni odpadki predstavljajo kar 30 do 40% vseh nastalih komunalnih odpadkov. Po svoji sestavi so  za odlaganje med najbolj zahtevnimi, saj so relativno slabo stisljivi in vsebujejo veliko vlage.

·         Zato svetujemo vsem, ki imate vrtove, in s tem seveda možnost lastnega kompostiranja, da pričnete z odlaganjem bioloških odpadkov v kompostnik, bodisi lesen, ki ga lahko izdelate sami ali pa namenski, plastičen, ki ga lahko kupite v vsaki za to namenjeni trgovini.

 
KOMPOSTIRANJE

Prostor:

 • na vrtu ali zelenici, ter celo v kleti ali na balkonu
 • v polsenci
 • zaščiten pred vetrom

 

Kako kompostirati?

 • na dno kompostnika naložimo plast grobega materiala (narezane veje, listje, slama)
 • na to plast nato odlagamo biološke odpadke
 • v manjših količinah dodajamo vrtne odpadke (trava, zmlete veje, ostanki vrtnin, rože, listje, ...)
 • da bo proces trohnenja potekal pravilno, moramo poskrbeti za zadostno vlago in zračenje
 • kompostnik se ne sme presušiti ali biti prepojen z vodo- če je kompostnik suh, ga namočimo
 • kompostni kup je primerno vlažen, če ne razpade, ko ga stisnemo oz. se iz njega ne pocedi voda
 • ko kompost nekaj časa stoji, ga je potrebno znova premešati, da se kompost razrahlja in prezrači

 

Uporaba pridelanega komposta:

 • zrel kompost je primeren za uporabo na domačem vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih
 • grob, nepresejan kompost uporabljamo za gnojenje sadnih dreves in drugih večjih rastlin
 • za lončnice pa uporabljamo kompost, katerega smo presejali in ga zmešali z enako količino vrtne zemlje
 
 


 

 
    Javna snaga  
   
 
 

Najpogostejša vprašanje glede ločevanja odpadkov

 

Ločeno zbiranje odpadkov - ekološki otoki

 

Ločeno zbiranje odpadkov - nevarni odpadki

 

Zbiranje in odvoz odpadkov

 

Podcenter za ravnanje z odpadki

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

 

Ločeno zbiranje odpadkov - biološki odpadki

 

Ločeno zbiranje odpadkov - odpadna električna in elektronska oprema

 

Namen ločevanja komunalnih odpadkov

 

Vzdrževanje mesta

 

Pogrebna dejavnost