KOMUNALA
ČRNOMELJ

 

Obvestila  


Navodilo o prekuhavanju vode


Katalog informacij javnega značaja

Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Belokranjska 24a
8340 Črnomelj
tel.: 07-306-1660
e-mail

 

 


Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 26. in 27.10.2012
 

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

 

V občini Črnomelj in Semič bomo tudi v letu 2012 izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Za brezplačen prevzem le teh bomo poskrbeli v sodelovanju s  pooblaščenim zbiralcem nevarnih odpadkov.

V ta namen so določene lokacije in čas zbiranja in oddajanja nevarnih odpadkov po krajevnih središčih. Akcija  bo potekala 26. in 27. oktobra 2012.

 

Krajane bomo o akciji obvestili tudi z razobešanjem plakatov na vidna mesta po vaseh in naseljih .

 

Nevarni odpadki, ki jih krajani lahko brezplačno  oddajo so:

stara zdravila in kozmetika, uporabljeno jedilno in motorno olje, odslužena svetila, topila, škropiva ,razne kemikalije, čistila, barve, laki, spreji, baterije in akumulatorji.

 

Akcija je namenjena izključno gospodinjstvom obeh občin.

 

 

OBČINA ČRNOMELJ

Petek, 26. oktober 2012

 

8.00 - 9.30: STARI TRG

( ob stari pošti ); KS Stari trg, KS Sinji Vrh

10.00 - 11.30: DRAGATUŠ 

( ob skladišču Mercator KZ ); KS DRAGATUŠ

12.30 – 14.00:  VINICA

( križišče izza cerkve ) ; KS Vinica

14.30 – 16.00:  ADLEŠIČI

( stari gasilski dom ) ; KS Adlešiči, KS Tribuče

16.30 – 18.00:  GRIBLJE

( gasilski dom ) ; KS Griblje, KS Zastava - Pavičiči

 

 

 

OBČINA ČRNOMELJ IN SEMIČ

Sobota, 27. oktober 2012

 

8.00 – 11.00:    ČRNOMELJ

( servisna cesta ob blokovskem naselju Čardak, nasproti trgovine Mercator Čardak )

11.30 – 12.30:  KANIŽARICA

( nasproti igrišča v Kanižarici );

13.00 – 14.30:  ČRNOMELJ

( avtobusna postaja NAKLO ); KS Črnomelj, KS Dobliče-Kanižarica, KS Butoraj, KS Talčji Vrh, KS Petrova vas

15.30 – 18.30:  SEMIČ

( parkirišče ob gasilskem domu v Semiču ); krajani občine Semič

  

Krajane pozivamo, da s svojo udeležbo pripomorejo k varovanju okolja!

 

 

JP KOMUNALA ČRNOMELJ !

 
 


 

 
    Obvestila  
   
 
 

Kompostniki

 

Odvoz kosovnih odpadkov od 15. do 24. aprila 2013

 

Pomembno obvestilo za porabnike pitne vode na območju Vinica

 

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 26. in 27.10.2012

 

Navodilo o prekuhavanju vode

 

Obračun komunalnih storitev od 1.4.2010