Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Stiki
 
Osebe za kontakt
 
       
 
Osebe za kontakt
 

  24.05.2018


 

 

Vodooskrba, kanalizacija in gradnje

Odgovorna oseba: Andrej Koplan

Telefon: 07 30 61 672

GSM:  040 476 005                  

e- pošta: andrej.koplan@komunala-crnomelj.si

 

Komerciala

Odgovorna oseba: Marija Kočevar

Telefon: 07 30 61 664

GSM: 040 476 007

e-pošta: marija.kocevar@komunala-crnomelj.si

 

            Javna snaga

            Odgovorna oseba: Robert Klobučar

            Telefon: 07 30 61 668

            GSM: 040 476 011

            e-pošta: robert.klobucar@komunala-crnomelj.si

 

 

Uprava

Tajništvo

Telefon: 07 30 61 682

e-pošta: tajnistvo@komunala-crnomelj.si


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in vodja skupnih služb

Odgovorna oseba: Stepan Križman Katja

Telefon: 07 30 61 698

e-pošta: katja.stepan@komunala-crnomelj.si


Vodja knjigovodstva

Odgovorna oseba: Kasun Lidija

Telefon: 07 30 61 690

e-pošta: lidija.kasun@komunala-crnomelj.si


Dežurna služba - (izven rednega delovnega časa)

Vodooskrba

GSM: 040 476 009


Zimska služba

GSM: 040 476 019


Kanalizacija

GSM: 040 476 017


Pogrebna služba

GSM: 040 314 774 

DEŽURNA ŠTEVILKA POGREBNE SLUŽBE

040-314-774 

Urnik odvoza odpadkov

URNIK ODVOZA ODPADKOV 2019

številka 10, julij 2016

številka 9, september 2015

številka 8, december 2014

številka 7, junij 2014

številka 6, april 2014

številka 5, december 2013

številka 4, julij 2013

številka 3, december 2012

številka 2, december 2011

številka 1, junij 2011

 

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov