Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Javna snaga
 
Odvoz kosovnih odpadkov
Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov
Podcenter za ravnanje z odpadki
Sprejem odpadne kritine
Zbiranje in odvoz odpadkov
Ločeno zbiranje odpadkov - biološki odpadki
Ločeno zbiranje odpadkov - ekološki otok
Parki in zelene površine - fotogalerija
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
Namen ločevanja komunalnih odpadkov
Ločeno zbiranje odpadkov - nevarni odpadki
Ločeno zbiranje odpadkov - odpadna električna in elektronska oprema
Vzdrževanje mesta
Pogrebna dejavnost
 
       
 
Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
 

  04.11.2009
 

DEŽURNA ŠTEVILKA POGREBNE SLUŽBE

040-314-774 

Urnik odvoza odpadkov
URNIK ODVOZA ODPADKOV 2022

številka 10, julij 2016

številka 9, september 2015

številka 8, december 2014

številka 7, junij 2014

številka 6, april 2014

številka 5, december 2013

številka 4, julij 2013

številka 3, december 2012

številka 2, december 2011

številka 1, junij 2011

 

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov