Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Obvestila
 
Priporočila lastnikom objektov za HVO po daljši prekinitvi uporabe pitne vode
Pametno mesto
Računi
DAN ODPRTIH VRAT JP KOMUNALA ČRNOMELJ
POGREBNA DEJAVNOST
VIŠJE CENE OBDELAVE IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Skupaj za boljšo družbo
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
VODOOSKRBA VINICE IZ IZVIRA REKE DOBLIČICE
Navodilo za prekuhavanje vode
 
       
 
Računi
 

  23.05.2019


Spoštovani uporabniki !

 

Bi račune za komunalne storitve želeli prejemati na vaš e-naslov namesto po pošti? Bi si uredili trajnik?

V kolikor je vaš odgovor »DA« vas prosimo, da izpolnite

OBRAZEC ZA POŠILJANJE RAČUNA PO E- POŠTI. ali

SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA.

Izpolnjen obrazec nam lahko dostavite po pošti ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@komunala-crnomelj.si.

Hvala, ker prispevate k varovanju okolja!


 

DEŽURNA ŠTEVILKA POGREBNE SLUŽBE

040-314-774 

Urnik odvoza odpadkov
URNIK ODVOZA ODPADKOV 2020

številka 10, julij 2016

številka 9, september 2015

številka 8, december 2014

številka 7, junij 2014

številka 6, april 2014

številka 5, december 2013

številka 4, julij 2013

številka 3, december 2012

številka 2, december 2011

številka 1, junij 2011

 

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov