Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Obvestila
 
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
DAN ODPRTIH VRAT JP KOMUNALA ČRNOMELJ
Obvestilo vlagateljem zahtevka za nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske deja
Računi
POGREBNA DEJAVNOST
VIŠJE CENE OBDELAVE IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
Skupaj za boljšo družbo
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
VODOOSKRBA VINICE IZ IZVIRA REKE DOBLIČICE
Navodilo za prekuhavanje vode
 
       
 

An Error Occurred


  • No such article has been found.