Komunalne dejavnosti
na območju občin
Črnomelj in Semič
 
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Belokranjska 24a
8340 Črnomelj
tel.: 07-306-1660
e-mail
 
 

Katalog informacij javnega značaja
   

Javna naročila
   

Poslovna poročila
 
 

 

  VIŠJE CENE OBDELAVE IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV  06.04.2016
 
Obvestilo o višjih cenah obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov od 1.3. 2016 in obveznost priključevanja na javno vodovodno omrežje na višinski coni.  

 
 

[več]

 
  Računi  25.02.2015
 
Spoštovani uporabniki ! Bi račune za komunalne storitve želeli prejemati na vaš e-naslov namesto po pošti? V kolikor je vaš odgovor »DA« vas prosimo, da izpolnite OBRAZEC ZA POŠILJANJE RAČUNA PO E- POŠTI.  

 
 

[več]

 
  Skupaj za boljšo družbo  06.02.2015
 
Preko Zbornice komunalnega gospodarstva smo se povezali v pobudo ¨Skupaj za boljšo družbo¨. Slovenske komunale želimo s pobudami in aktivnostmi izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe in okolja.  

 
 

[več]

 
  ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV  13.01.2015
 
Odvoz kosovnih odpadkov po ¨naročniškem sistemu¨ od vrat do vrat. To pomeni, da lahko 1x letno naročite brezplačen odvoz kosovnega materiala.  

 
 

[več]

 
 
 
    Parki in zelene površine - fotogalerija
 

Urnik odvoza odpadkov
 
Črnomelj
   
Semič
 

številka 9, september 2015

številka 8, december 2014

številka 7, junij 2014

številka 6, april 2014

številka 5, december 2013

številka 4, julij 2013

 

številka 3, december 2012

 

številka 2, december 2011

  številka 1, junij 2011

 

Najpogostejša vprašanja glede ločevanja odpadkov
     

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

Pridobitev vodovodnega priključka

Postopek za priključitev na vodovod
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod
Vloga za sklepanje stvarne služnostne pogodbe
Naročilo za montažo hišnega priključka
Podatki za vpis v evidenco uporabnikov javnega vodovoda
Zahtevek za ukinitev vodovodnega priključka

Pridobitev kanalizacijskega priključka

Postopek za priključitev na kanalizacijo
Dokumentacija za izvedbo kanalizacijskega priključka
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo - Obrazec 1
Vloga za sklepanje stvarne služnostne pogodb - Obrazec 2
Naročilo za montažo hišnega priključka - Obrazec 3
Podatki za vpis v evidenco uporabnikov javne kanalizacij - Obrazec 4

Pridobitev male komunalne čistilne naprave

Dokumentacija za malo komunalno čistilno napravo